Коктейл Root beer float (2) – Алкохолен коктейл

Root beer float (2) е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Root beer float (2) е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Root beer float (2), рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Coco madness – Алкохолен коктейл

Coco madness е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Coco madness е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Coco madness, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Café amaretto2 – Алкохолен коктейл

Café amaretto2 е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Café amaretto2 е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Café amaretto2, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Blue cloud cocktail – Алкохолен коктейл

Blue cloud cocktail е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Blue cloud cocktail е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Blue cloud cocktail, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл After dinner mint – Алкохолен коктейл

After dinner mint е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл After dinner mint е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл After dinner mint, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Bailey’s and coffee – Алкохолен коктейл

Bailey’s and coffee е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Bailey’s and coffee е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Bailey’s and coffee, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Cappuccino sausalito – Алкохолен коктейл

Cappuccino sausalito е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Cappuccino sausalito е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Cappuccino sausalito, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Amaretto coffee 2 – Алкохолен коктейл

Amaretto coffee 2 е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Amaretto coffee 2 е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Amaretto coffee 2, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Coffee grog – Алкохолен коктейл

Coffee grog е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Coffee grog е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Coffee grog, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Choklad prins bertil – Алкохолен коктейл

Choklad prins bertil е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Choklad prins bertil е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Choklad prins bertil, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече