Коктейл Smooch – Алкохолен коктейл

Smooch е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Smooch е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Smooch, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Hop, skip, and go naked – Алкохолен коктейл

Hop, skip, and go naked е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Hop, skip, and go naked е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Hop, skip, and go naked, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл B.s. on the rocks – Алкохолен коктейл

B.s. on the rocks е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл B.s. on the rocks е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл B.s. on the rocks, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Michael’s cocktail – Алкохолен коктейл

Michael’s cocktail е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Michael’s cocktail е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Michael’s cocktail, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Fuzzy conte – Алкохолен коктейл

Fuzzy conte е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Fuzzy conte е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Fuzzy conte, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Bermuda triangle – Алкохолен коктейл

Bermuda triangle е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Bermuda triangle е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Bermuda triangle, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Fuzzyberry – Алкохолен коктейл

Fuzzyberry е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Fuzzyberry е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Fuzzyberry, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Pan galactic gargle blaster (zaphod’s) – коктейл

Pan galactic gargle blaster (zaphod’s) е популярен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Pan galactic gargle blaster (zaphod’s) е лесен за приготвяне коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Pan galactic gargle blaster (zaphod’s), рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл The shiwala – Алкохолен коктейл

The shiwala е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл The shiwala е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл The shiwala, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Horney juice – Алкохолен коктейл

Horney juice е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Horney juice е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Horney juice, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече