Коктейл Jamaican tennis beads – Алкохолен коктейл

Jamaican tennis beads е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Jamaican tennis beads е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Jamaican tennis beads, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Sunburn – Алкохолен коктейл

Sunburn е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Sunburn е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Sunburn, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Calypso daiquiri – Алкохолен коктейл

Calypso daiquiri е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Calypso daiquiri е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Calypso daiquiri, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Mexican weed whacker – Алкохолен коктейл

Mexican weed whacker е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Mexican weed whacker е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Mexican weed whacker, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Dutchie – Алкохолен коктейл

Dutchie е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Dutchie е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Dutchie, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Bubble gum – Алкохолен коктейл

Bubble gum е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Bubble gum е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Bubble gum, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Jamaican banana cooler – Алкохолен коктейл

Jamaican banana cooler е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Jamaican banana cooler е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Jamaican banana cooler, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Red jobber – Алкохолен коктейл

Red jobber е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Red jobber е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Red jobber, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Funky monkey – Алкохолен коктейл

Funky monkey е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Funky monkey е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Funky monkey, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече

Коктейл Banangrove – Алкохолен коктейл

Banangrove е популярен Алкохолен коктейл, който се приготвя в почти всеки бар по света. Коктейл Banangrove е лесен за приготвяне Алкохолен коктейл. Вижте по-долу съставките на коктейл Banangrove, рецептата и начина на приготвяне.

Виж повече