Как се прави маркетингово проучване и репорт

Анализирането и синтеза на резултатите от маркетинговото проучване е важна стъпка за определяне на правилната маркетингова стратегия. Цялото проучване и данни биха били данни на вятъра, ако завършим с никакъв или лош доклад, както и без изведени изводи от проучването. Добре написания маркетингов репорт предполага не само обясняване на получение данни, но и маркетингови предложения…

Виж повече