Анализ на финансово състояние на фирма

финансов анализ-sales agency

Във всеки бизнес има специфични дейности, които е добре да се възложат на специалист, който е наясно и би предложил най-доброто решение за даден проблем. Има инструменти, които не са за подценяване и са важни за бизнеса и разходите за това си струват.

Анализът на финансовото състояние е от ключова важност за всеки бизнес. Благодарение на него може да се идентифицира текущото състояние на компанията, представянето й спрямо ключовите показатели за растеж и предоставя детайлна диагностика на паричните потоци.

Финансовият анализ включва:

– Рентабилността на отделните центрове на печалба

– Влиянието върху паричните потоци на начина на управление на работния капитал, в това число управление на вземанията от клиенти, управление на материалните запаси и управление задълженията към доставчици; влияние на други съществени статии на работния капитал;

– Способността на фирмата да генерира парични потоци от оперативна дейност и разходването на тези парични потоци.

Ако и вие имате нужда от консултация, то най-добре потърсете помощ от специалист. Увеличете продажбите и приходите си.

 

VK Sales Agency предлага следните услуги:

– Финансов анализ на бизнес;

– Пазарна оценка;

– Продажба на бизнес.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.