Какво представлява Детската церебрална парализа?

дцп

Детската церебрална парализа представлява група от непрогресиращи двигателни нарушения, в резултат на мозъчни аномалии или увреди, настъпили по време на предродовия, родовия или следродовия период.

В някои случаи за съжаление причината за настъпване на заболяването остава неизяснена. Изследванията сочат, че най-голям риск за поява на ДЦП е прекарана вирусна инфекция по време на бременността или ползване на силни медикаменти и други психоактивни вещества. Други рискови фактори са многоплодна бременност, недоносените бебета, децата с мозъчен кръвоизлив, както и удължено (продължително) раждане.

Как се лекува?

Състоянието може да бъде повлияно в положителна посока чрез продължителни и комплексни рехабилитационни процедури за ДЦП и медикаментозна програма (според пациента) и/или хирургични интервенции (отново според пациента).

Най-честите нарушения:
Ограничения на движенията
Нарушена координаця
Затруднено ходене
Нарушен контрол на главата

Вижте повече в Рехабилитационен център rego.rehab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.