Какви услуги предлагат преводаческите агенции?

превод на документи

Преводаческите агенции предлагат многообразни услуги, свързани с превод и легализация на дкументи, редакция на текстове и т.н.

Ето подробности:

Писмени преводи – на близо 30 езика – експресни, стандартни и икономични срокове. Езиците, с които се работи са разделени на групи и в зависимост от сложността на текста и изискания срок, се формира цена на поръчката.

Легализация на документи – това е заверка на даден документ, която удостоверява истинността на положените върху него подписи и печати. Всеки документ има различен ред на легализация в зависимост от издаващия го орган. Подлежат на заверка както български документи, необходими за чужбина, така и издадени в чужбина документи, които ще послужат в България и са предварително снабдени с необходимите допълнителни печати.

Устни преводи – да, организирате среща, онлайн, по телефон и т.н., и можете да се доверите на професионален преводач, който да ви помогне при необходимост.

Вижте повече за услугите на word-box.net.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.