Доверете се на специалистите от Многопрофилна болница Сердика

болница

Многопрофилна болница за активно лечение „Сердика“ е водещо лечебно заведение, което работи с професионалисти лекари, медицински сестри, санитари, кинезитерапевти, рехабилитатори и други специалисти. Всички те, отдадени и отговорни към своята своята работа.

Болницата разполага с различни отделения:
Ортопедия и травматология;
Медицинска окология;
Хирургия;
Ревматология;
Акушерстово и гинекология;
Анестезиология и Интензивно лечение;
Палиативни грижи;
Образна диагностика;
УНГ и други.

Вижте повече в уебсайта на Многопрофилна болница за активно лечение „Сердика“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.