Що е то ултразвукова съдова диагностика

legs

Ултразвуковата съдова диагностика (доплер на съдове) се осъществява от съдови специалисти с национални и международни сертификати. Във Варикс Клиник се използва най-съвременната апаратура, отговаряща на световните стандарти. В ежедневната си работа специалистите осъществяват както диагностика, лечение и профилактика на венозните заболявания, така също и диагностика, профилактика и консервативно лечение на артериалните заболявания.

Ето още някои видове доплер изследвания, свързани с венозни и артериални заболявания:
доплер на артерии;
съдов доплер;
доплер на каротиди;
доплер на сънни артерии.

Вижте повече в сайта на Варикс Клиник.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.