Как да регистрирам фирма?

счетоводител

Най-разпространените юридически форми са дружествата с ограничена отговорност (ООД). По правило абревиатурата трябва да е ДОО, но поради съществуващата от преди това абревиатура ДОО, която означава държавно обществено осигуряване първата буква Д е преместена в края. Тези дружества могат да се основат от различен брой хора или дружества, само когато дружеството се състои от едно физическо лице се определя като ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност. Какво се има предвид под ограничена отговорност? Това означава, че при евентуален фалит на дружеството, всеки от съдружниците отговоря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска.

За регистрацията на фирма е нужно Управителят или Управителите да имат навършена 18-годишна възраст, както и да имат адрес на територията на сраната.

Ето какво още е нужно, за да успеете да регистрирате собствено дружество:

И още нещо много важно: добър счетоводител или счетоводна кантора, които да ви помагат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.