Какво е Бобат концепция?

Бобат концепията е вид физиотерапевтично лечение, което цели да подобри движението и мобилноста при пациенти с увреждане на централна нервна система (главен и гръбначен мозък). Много физиотерапевти използват Бобат концепция при рехабилитация на пациенти с неврологични заболявания за да подпомогнат сензорните и двигателните пътища, и да улеснят нормалното движение и моторния контрол.

Концепцията Бобат продължава да се развива и променя в приложението си при различните неврологични състояния. Базира се на няколко принципа, които включват:

  • Преобучаване към нормални модели на движение.
  • Фокусиране върху качеството на изпълняваното движение.
  • Нормализиране на мускулният тонус с цел улесняване на активното движение и още:

Център за рехабилитация “ReGo” предлага възстановяване и рехабилитация при увреждания на централна и периферна нервна система, травмии и фрактури, като най-срещаните са:

Вижте повече в уебсайта на “Рего“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.