Устни и писмени преводи от Скриванек

Скриванек предлага преводи на различни видове документи на над 45 езика в различни комбинации.

Вижте подробности за всяка услуга:

Устни преводи – Работата на устния преводач е да направи възможна комуникацията между хора от различни страни, с различна култура и образование, говорещи различни езици.

Писмени преводи – Превеждаме практически всякакви типове и формати на документи на повече от 45 езика. Официални и неофициални документи, със и без заверки.

Локализация – Локализацията е начин да достигнете до вашите клиенти на даден чужд пазар!

Телемаркетинг:
Входящ телемаркетинг – Използвайте услугите ни, за да привлечете клиенти, да увеличите шансовете за реална покупка от потенциални клиенти, и да прехвърлите най-обещаващите потенциални клиенти към търговските си представители. Разчитайте на входящия телемаркетинг за привличане на клиенти, срещи с търговските Ви екипи, с цел осъществяване на продажби, обработка на поръчки и оферти.
Изходящ телемаркетинг – Нашите експерти в телемаркетинга контактуват с реални и потенциални клиенти за продажба на продукти и услуги, анализират и подобряват качеството на запитвания от потенциални клиенти. Могат да информират Вашите клиенти за изгодни предложения, както и насочване на вниманието на клиента към по-скъпи продукти или услуги с цел увеличаване на приходите.

Вижте повече подробности за услугите, които Скриванек предоставя:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.