Управление на етажна собственост

Управление на етажна собственост

В наше време, все повече в България и в София основно навлизат различни услуги, които ни помагат в управлението на собствеността, в почистването и поддръжката.

Една такава услуга е така наречения професионален домоуправител. Етажната собственост гласува доверие на външна фирма, която да управлява и поддържа етажната собственост и общите част. Защо все повече входове се доверяват на подобна услуга и “изнасят” управлението на входа си към външна фирма? Всъщност плюсовете на подобна услуга са много. Ето някои от тях:

– професионалният домоуправител постига висока събираемост на таксите във входа
– избягват се скандалите и фронтовете, които има в повечето входове, между отделните живущи
– професионалния домоуправител познава добре ЗУЕС
– обикновено по-лесно се стига до решения за управлението на входа, ремонтни дейности, правилното и справедливо използване на общите части във входа
– могат да подсигурят и проконтролират различни дейности по ремонти и поддръжка на сграда и входа

В последно време, фирмите професионален домоуправител, които се появиха в София са десетки. Някои от тях вече предлагат услугата на доста високо ниво. Като обикновено и предлагат различни пакети, в зависимост от желанието на съответния вход.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.