Мотивационно писмо (резюме) за работа в банка

мотивационно писмо

Напълно възможно е да получите стажантска или ниска входяща позиция в банка дори да нямате необходимия опит. Повечето банки назначават новаците за касиери. Подобни позиция изискват основни познания в математиката, последващо вътрешно обучение и комуникативни способности. В банковата сфера заплащането на начиенаещите е малко по-високо от това в която и да е друга област. Тази подробност превръща банките в особено привлекателна възможност за студентите и изобщо за всички, които са в търсене на първата си работа. Осведомете се как да създадете отлично резюме за подобна позиция и разбийте конкуренцията.

Напишете генералната част на резюмето, в която да разкажете накрато своите цели в професионално отношение, както и желаната позиция в банката, за която бихте искали да кандидатсвате. Шансовете Ви да бъдете одобрени ще се увеличат, ако добавите, че имате засилени интереси в областта на финансите и в банковото дело.

Най-напред, споделете информация за досегашния Ви стаж. Дори това да е Вашата първа работа, най-вероятно, имате някакъв опит или умения, които биха били полезни в банката. Всякаква практика, свързана с боравене с пари, участия в състезания по матемиката, перфектни компютърни умения или способността да работите в екип ще са от полза – включете ги в резюмето си!

След това, разкажете за образованието си. Избройте учебните заведения, като започнете от средното училище. Посочете периодите, през които сте ги посещавали, както и придобитата квалификация. Ако все още се обучавате, споменете го и уточнете годината на завършване.

Пишете за всички свои умения и учебни курсове, които са подходящи за работа в банката и които ще Ви помогнат в осъществяването на бъдещите задължения. Способност за работа с клиенти, бизнес занятия, счетоводни куросве и личната ви организираност са все примери за отлични предимства в интервюто Ви за работа в банка. Между другото, банките стават все по-зависими от компютърните технологии, така че ако имате такива познания, споменете и тях.

Създайте списък с всички организации, към които членувате и допълнтиелните активности, с които сте се занимавали. Този списък ще Ви представи като добре ориентирана личност (подобна черта е добре дошла за персонала в една банка), както и, че сте амбициозни и способни да поемате отговорност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.