Каква е валутата в Китай

В тази статия ще видите отговори на няколко въпроса относно валутните единици в Китай. Основно ще отговорим как се конверира китайската валута спрямо американския долар и какви банкноти от нея са отпечатани през времето.

В Китай се използват няколко валути, но най-популярната се нарича ренмимби (жънминби) (RMB) и преведено от мандарин означава валутата на хората.
Единицата на жънминби е юан, който се поделя на дзяо и фън. 1 юан е равен на 10 дзяо, 1 дзяо – на 10 фъна. Има банкноти и монети с номинал от 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 юана, от 1, 2 и 5 дзяо и от 1, 2 и 5 фъна.
100 юана се равняват приблизително на 13 американски долара (към момента на писане на тази статия).

Наличните банкноти, отпечани през времето са какво следва:

Първо зидание (1980)
¥0.1 (9/22/1988)
¥0.2 (5/10/1988 – 2004)
¥0.5 (4/27/1987)
¥1 (5/10/1988)
¥2 (5/10/1988 – 2004)
¥5 (9/22/1988)
¥10 (9/22/1988)
¥50 (4/27/1987)
¥100 (5/10/1988)
Второ издание (1990)
¥1 (3/1/1995)
¥2 (4/10/1996 – 2004)
¥50 (8/20/1992)
¥100 (8/20/1992)
Трето издание (1996)
¥1 (4/1/1997)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.