Как да спестявам пари

Спестяването на пари не е сложно занимание, стига да имате подходящия приход. Спестяването може да кажем, че е положителната разлика между месечните (да речем) приходи и разходи или иначе казано парите, които ни остават всеки месец от заплатата след като си покрием разходите за храна, сметки и така нататък. За да започнете да спестявате, преди всичко е добре да си направите една схема на приходите и разходите, които правите всеки месец. Това ви е необходимо за да прецените как харчите и къде харчите парите си. След като го направите, прегледайте и анализирайте внимателно приходната и разходната част.Преценете къде може да оптимизирате и намалите разходите и съответно дали и как може да вдигнете приходите си. Направете си план как ще спестявате парите. Примерно може при получаване на заплата всеки месец да отделяте сумата, която сте планирали да спестявате и да я заделяте или вкарвате в специална банкова сметка. Другия вариант е накрая на месеца това което е останало просто да го заделяте. Преценете как ще ви е най-удобно на вас. Другото важно нещо е да не харчите спестената сума. Тук е важен самоконтрола и наистина доброто планиране на разходите. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.