Най-големите държави в света

Кои са най-големите държави в света и каква е тяхната територия? Отговор на този въпрос може да видите в приложения по-долу списък. В него са дадени най-големите държави в света по територия, като е територията им е представена в квадратни километри и квадратни мили.

Russia: 17,075,200 km2 (6,591,027 mi2)
Canada: 9,984,670 km2 (3,854,082 mi2)
United States: 9,631,418 km2 (3,717,727 mi2)
China: 9,596,960 km2 (3,704,426 mi2)
Brazil: 8,511,965 km2 (3,285,618 mi2)
Australia: 7,686,850 km2 (2,967,124 mi2)
India: 3,287,590 km2 (1,269,009 mi2)
Argentina: 2,766,890 km2 (1,068,019 mi2)
Kazakhstan: 2,717,300 km2 (1,048,877 mi2)
Algeria: 2,381,740 km2 (919,352 mi2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.