Колко на брой са континентите на Земята

Един друг често задаван въпрос е колко на брой са континентите на планетата. Този въпрос се учи още в началото на обучението по география и може би всяко дете го знае, но все пак.

По повечето стандарти и източници, контитентите на планетата Земя са седем. Континентите са: Африка, Азия, Антарктика, Австралия, Европа, Северна Америка и Южна Америка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.