Кои са най-дългият и най-късият дни в годината

Кои са най-дългия и най-късия ден в годината и съответно коя е най-дългата нощ или пък най-късата нощ в годината.

Отговорите на тези въпроси може да се обяснят с понятието слънцестоене или съответно колко високо или ниско е слънцето спрямо земята, т.е. какъв е наклона на земята спрямо слънцето.

Най-дългият ден е по-време на лятното слънцестоене, което се пада някъде около 21 юни. Тогава слънцето е перпендикулярно на тропика на рака и е на 23°30′ северна ширина. Съответно най-късият ден е около 21 декември, когато пък е зимното слънцестоене.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.