Европейски здравни карти (ЕЗОК) – 2014

В тази статия са отговорите на въпроси, които касаят много хора, а именно:

Къде се издават еврипейски здравни карти?
Какви документи са ми необходими да подам за европейска здравна карта?
Каква е срока и валидност на европейска здравна карта?

Четете надолу информацията касаеща издаване на здравни карти.

Всеки един гражданин на Република България, който има непрекъснати здравноосигурителни права, т.е. редовно си е внасял или работодателят му е внасял здравните осигуровки, има право на медицинска помощ в страните от Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

За да се възползвате от правата си ви е необходима европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).
Всяка европейска карта е лична и поименна.

Не е лошо да си направите такава карта, ако:

– ще посещавате някоя страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария
– Редовно посещавате някоя от тези страни например за бизнес или удоволствие
– Планирате да си търсите работа в която и да е от тези държави
– Сте изпратен да работите временно в някоя от тези страни, но продължавате да плащате данъците си в България
– Възнамерявате да проведете обучение в някои от тези държави, но продължавате да се считате за постоянно пребиваващ в България
– Желаете да посетите която и да е от тези страни временно, като целта на престоя Ви не е лечение или от медицински характер.

Европейските здравни карти се издават безплатно и документи може да подадете в най-близкия клон на поща.

Срокът за издаване на здравна карта към момента на писане на статията е 14 работни дни от датата на подаване на всички документи.

Необходимите документи за издаване на европейска здравна карта са:

  • копие от лична карта
  • нотариално заверено пълномощно, ако подавате за друг човек и копие от личните карти на двамата
  • заявление по образец за ЕЗОК, което се получава при подаването на документите за здравна карта.
  • снимки вече не са необходими (към момента на писане на статията)

Имате предвид, че за да ви се издаде ЕЗОК, трябва да имате непрекъснати здраноосигурителни права.

Ето и какви права ви дава картата според официалния  сайт на ЕЗОК:

Европейската здравноосигурителна карта или нейният еквивалент — временно заместващото я удостоверение, улеснява вашия достъп до медицинско лечение, което може да се наложи при временното ви пребиваване в друга държава-членка. Това лечение се предоставя в съответствие с правилата на посещаваната от вас държава-членка, а направените разходи се възстановяват съгласно прилаганите в тази държава-членка тарифи. Например, ако медицинската помощ в посещаваната от вас държава-членка е безплатна, вие също имате право на безплатна помощ при представяне на своята карта или еквивалентен документ. Използването на европейската здравноосигурителна карта гарантира възстановяване на вашите медицински разходи на място или скоро след завръщането ви у дома.

Валидността на ЕЗОК е една година, като в някои случаи се издава и за повече.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.