Как се тегли кредит и какво трябва да знам

Една от услугите от които банките и банкоподобните институции печелят е кредитирането.

Кредитите биват различни видове: потребителски, ипотечни и лихвата и условията по тях варира в зависимост от условията на банката.

Освен лихвата има и други неща за които трябва да внимавате. Примерно дали ви се искат гаранти към кредита, които да обезпечат вашия кредит, ако вие не може да го плащате. Дали трябва да заложите допълнително имущество, дали кредита ви обвързва с други услуги на банката като примерно да получавате месечната си заплата там и други.

Все пак ето няколко стъпки, които според мен задължително трябва да направите, като тръгнете да теглите кредит:

Проучете условията във всички възможни банки. Не се хвърляйте на първата и добре проучете всички промоции и възможности за бързи кредити, които ви се предлагат.

Запознайте се с лихвата, допълнителни такси и как ще бъдат разсрочени вноските.

Избягвайте взимането на сума, която е по-голяма от това, което ви е необходимо всъщност. Взимането е сравнително лесно, харченето също, но след това парите трябва да се връщат. 🙂

Определете си колко пари на месец бихте могли да давате за главница по кредита и лихви. Така може да си определите и продължителността на кредита, както и колко ще изтеглите.

Вижте какви са изискванията и какви документи и допълнителни неща трябва да предложите. Проверете дали има някакви допулнителни обвързващи клаузи като например заплатата ви да трябва да се превежда в дадената банка.

Провере дали има някакъв гратисен период в който банката може да ви изчака в случай, че се бавите с вноските. Това може да се случва понякога за периода на кредита, а банките в тези случаи може да задействат процедури по събиране на взиманията, запориране на сметки, вкарване във черни кредитни списъци и други подобни. Това важи дори когато сте гарант по кредит.

Проверете в каква валута ще ви е най-изгодно да вземете кредита. Обикновено кредитите са в лева, евро или долари, но понякога се предлагат и в други валути.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.