Какви документи трябват за свидетелство за съдимост и къде се вадят

Какви документи трябват за свидетелство за съдимост? Къде се вади свидетелство за съдимост и колко струва?

Свидетелството за съдимост е документ, който удостоверява вашето съдебно и криминално минало.

Ако никога не ви се е налагало да си вадите свидетелство за съдимост, може би си задавате горните въпроси. Обикновено при постъпване на нова работа, повечето работодатели изискват да занесете и свидетелство за съдимост, който се прилага към вашето работно досие.

Свидетелство за съдимост може да извадите и за друг човек, като за целта той трябва да ви е упълномощил, че имате право да го направите вместо него.

Свидетелството за съдимост може да си извадите в Районния съд, по адресна регистрация. За София е Софийски Градски Съд.

Мисля, че има опция да се подаде молба и в различен съд от този по местоживеене, но тогава срокът за издаване и малко по дълъг (мисля, че е около 7 работни дни).

Документите необходими за изваждане на свидетелство за съдимост са акт за раждане, молба по образец, която би трябвало да се дава от там и документ за платена такса. Получаванерто на свидетелството става срещу показване на лична карта.

Таксата за изваждане на свидетелство за съдимост е мисля 2 лева, като има и такса за превода която е 2 или 3 лева.

Свидетелството за съдимост има срок на валидност 6 месеца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.