Какво е btl маркетинг

Маркетинг и PR специалистите, често споменават съкращения като atl и btl.

BTL (Below The Line) маркетинг се използва когато искаме да концентрираме своите ресурси в точно определен сегмент от потребители, който ще ни донесе ясен ROI, а разходите ще могат да бъдат много по-лесно оправдани и „мачнати“ с приходите от кампанията. Каналите, които се използват за BTL маркетинг активности са най-често e-mail маркетинг, директна поща, спонсориране на различен тип събития, database маркетинг, както и маркетинг на място на продажбата. При BTL активностите не е необходим голям бюджет тъй като използваме принципът на inbound маркетинга.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.