Какво е atl маркетинг

Маркетинг и PR специалистите, често споменават съкращения като atl и btl.

ATL (Above The Line) е маркетинг, който използва така наречените масови медии като телевизия, радио, кино, вестници, списания банер реклама и т.н. Тук таргетирането не е толкова прецизно, а целта е максимално увеличаване на обхвата. Чрез ATL маркетинг активностите се цели достигане до масовата аудитория, а идеята е изграждане на идентичност на бранда, както и създаване на положителен имидж.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.