Как да си сменя захранването на компютъра сам

Първо трябва да изберете и закупите новото захранване. Следете да е със същите параметри като старото или се допитайте до консултант в магазина за нещо по-добро или подходящо за подмяна.
След това е лесно.

Пъвро изключи компютъра от електрическата мрежа и може да разкачиш всички други кабели на кутията. След като е изключен, натисни няколко пъти копчето за включване на компютъра, защото в захранването има някои кондензатори, които са заредени и може да ви удари ток като пипате кабелите.

След това отворете кутията и демонтирайте старото захранване. Като озвободите всички кабели.
Следва демонтиране на четирите винта отзад на захранването и изваждане на самото захранване.

Новото захранване се слага по обратния ред.

Това е. И все пак ако не знаеш какво правиш е добре специалист да го направи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.