Как да интервюирате потенциални служители за работа

В тази статия са представени няколко съвета, които ще ви помогнат да направите по лесно интервюто с вашите нови потенциални служители. Как да отсеете най-добрите, да проверите техните способности, опит, култура и въобще дали ще паснат със средата и атмосферата във вашата фирма.

Първото важно нещо, което трябва да направите е да отсеете кандидати, чрез преглеждане на информацията, която са ви изпратили за себе си: автобиография, мотивационно писмо. Изберете хора, които наистина смятате за подходящи и бихте искали да чуете, особено ако кандидатите са много и би ви отнело доста време да се видите с всички.

Друг трик за предварително отсяване на кандидати е телефонно интервю. Чрез обаждане по телефона, може да спестите време и за двете страни и да добиете малко по-пълна картина от представената в автобиографията. Имайте предвид, че ако позицията за която човека кандидаства е по-сериозна и отговорна, ще е по-добре да се прескочи тази стъпка и да се премине към директно виждане и интервю.

Преди интервютата е добре да се подготвите добре за всеки отделен служител, който ще интервюирате. Набележете си неща от автобиографията, които искате да го попите, набележете си други въпроси. Важно е вие да управлявате интервюто и да задавате конкретни въпроси, които ще ви дадат нужните представи за кандидата и ще ви помогнат при последващия избор.

Друго важно нещо е на самото интервю, кандидата да добие представа каква ще е неговата точна роля в организацията, какви ще са изискванията към него и какво той може да очаква от вас.
По време на интервюто или след него, може да си нахвърляте важни неща, за да ви е по-лесно после при анализа на кандидатите и при самия избор.

На самата среща бъдете спокоен, излъчвайте увереност и предразположете кандидата да даде най-доброто от себе си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.