Какво представлява stop loss поръчката при форекс търговия

Това е поръчка, която затваря ваша съществуваща поръчка, за да се лимитират загубите. Задава се предварително и се маркира при какви параметри (цена) да се изпълни и ако се достигне дадената цена, поръчката се изпълнява.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.