Как се пише SWOT Анализ

May 19th, 2011 by

Писането или съставянето на SWOT анализ е важна част от всеки бизнес или маркетингов план, както и е от особена важно да го имате предвид за да се представяте добре в бизнеса, който сте захвнали.
От къде идва SWOT?
SWOT идва от първите букви на нещата, които трябва да направите, а именно: strengths – силни страни, weaknesses – слаби страни, opportunities – възможности за развитие, и threats – заплахи.
SWOT анализът ще ви даде ясна картина за това къде се намира в момента вашата компания или бизнес, както и ще ви даде ценни насоки къде да се развивате и какво да подобрите във своя бизнес. Този анализ ще ви помогне да дефинирате по-ясни целите , а след това да си изградите и стратегия за постигането им.
Ето какво трябва да направим при изготвяне на SWOT анализ:
• Определяне на силните страни – изяснете си в какво вашата компания или работа е по-добра от конкурентите. Къде имате конкурентно предимство и защо потребителите в момента предпочитат вашите стоки и услуги. За да определите това се допитайте и до хора от екипа ви, ваши потребители или клиенти, приятели, които познават бизнеса ви.
• Определете слабите си страни – винаги има, но е добре да ги знаете и да работите по тях. Това са неща, които в един или друг момент могат да спънат бизнеса ви. Могат да бъдат оборудване, хора с които работите, неизчистени управленски и производствени проблеми, лоши продажби, лоша реклама, лошо планиране и така нататък. Дефинирайте ги и в следващите етапи набележете как да ги изчистите и подобрите.
• Заплахи – това са външни влияния върху вашия процес на работа, които биха могли да го нарушат. Възможни други фактори, които могат да спънат работата ви. С дефинирането им се опитайте да иградите и начини за справяне с такива външни заплахи. В тази точка се включват и заплахи от преимущество на конкуренцията.
• Намерете възможноситите пред вас – в тази част от анализа трябва да определите къде може да се развиете като компания, като екип, като технологии и начин на работа. Тук определете и възможностите с които може да излезете с едни гърди пред конкуренцията си.
Независимо дали стартирате нов бизнес или вече имате изграден такъв, SWOT анализа е важно нещо, което не трябва да се пропуска и периодично да се изготвя за да си сверите часовника къде се намирате спрямо конкуренцията.

Твоята реклама на това място?

Искаш ли твоята реклама да стои на това място и всеки влязъл в  статията да я види?

Професионална SEO оптимизация от експерти - нашата дигитална агенция предлага професионални SEO услуги, управление на онлайн репутация (ORM); консултации за различни уеб проекти, изгработка на уебсайт или електронен магазин; управление на ppc реклама и управление на представянето на вашата компания в социалните мрежи. Разгледайте и заявете своята уеб услуга сега на www.reshenia.com

Related Articles

Leave a Reply

© 2023 Uni-muni.com. All rights reserved. Entries RSS
TRUSTi.ca verified
Uni-muni.com е проект на Диномика ЕООД. Други проекти: Дигитална агенция | SEO оптимизация | ORM - онлайн репутация | Изработка на уебсайт | Боби Бончев | Александър Ненов | Trio.bg