Как се пише План за Управеление на Риска или Risk Management Plan

управление на риска

Нормално е всяка една компания или бизнес, когато разработва нов продукт или проект да си изготви анализ за това къде има риск нещо да не се получи както е планирано, както и да определи къде външните въздействия биха могли да окажат лошо влияние, което да доведе до загуба на ресурс, пари или дори до невъзможност за реализация на проекта или продукта.
Този анализ включва всеки възможен риск пред поетото бизнес начинание: финансов, законов, и др. Анализът на риска трябва да включва и всички следствия, които могат да настъпят и след като вече сме реализирали проекта или продукта/услуга.
Разписването на такъв план не е чак толкова трудоемко и не изисква кой знае какъв ресурс и рисърчи, а този план, може да ви покаже неща за котио не сте се замисляли и предварително да дефинирайте възможностти за реакция, ако настъпят.
Ето няколко кратки стъпки за изготвяне на план за управленеи на риска:
• Определете възможните рискове – това е първата и най-важна стъпка. Може да отнеме часове в разговори с екипа си, както и известно време за маркетингово проучване, но е важно възможните рискове да бъдат дефинирани много добре. Също така от помощ тук би било полезно изготвянето на SWOT анализ, който дава също известна картина за това къде се намирате.
• С набелязаните възможни рискове изгответе лист като ги разпределите по групи. Например финансови рискове, законови, операционни и т.н. Във всяка група приоритизирайте нещата, които сте набелязали и дефинирайте възможността да настъпи съответния риск.
• Изгответе план за действие или така наречения action plan. Той трябва да включва възможни начини за действия при настъпване на накоя от дефинираните ситуации или група от събития.
Плана за действия е хубаво да включва методологии, времеви графики за действие, ръководства и политики, които ще са от помощ. Трябва да имате ясен процес на работа и по-възможност поне още един резервен план за всяка ситуация.
След като изготвите плана за управление на риска, го спуснете до всички които биха били ангажирани с изпълнение на задачите от него при настъпване на някое от събитията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.