Как да получим добро обслужване като клиент

обслужване на клиенти

Всеки обича да бъда обслужван добре като клиент на някакви стоки или услуги. Ако се замислите, вероятно ще се сетите за много пъти, когато сте получавали необичайно и изненадващо за вас обслужване.
Нека набележим няколко стъпки, които ще ви помогнат да изградите навик на комуникация с обслужващия и ще ви помогнат да сте по-добър клиент и респективно да получавате по-добро обслужване:
• Вие определяте тона на разговора – вие се отнасяйте с хората, които ви обслужват, както вие бихте желали да се отнасят с вас. Показвайте уваженеие.
• Опитайте се да бъдете максимално ясни в това, което очаквате – никой не може да прочете мислите ви. Вярно е, че добрия търговец може да ви насочи, но неговата цел е да продава. Затова опитайте се да дефинирате предварително ясно какво бихте желали да получите.
• Не приемайте грешките като лично отношение. Да, грешки става и на всеки може да се случи. Поръчали сте салата без лук, а ви носят с лук. Просто помолете учтиво да ви бъде заменена.
• Ако нещо не е както трябва, просто си го кажете на човека, който ви обслужва или повикайте управител. Кажете ясно и точно какво не е наред и се опитайте да обясните ситуацията, ако сте въвлекли трети човек (управителят примерно).
• Опитайте се да избегнете скандали, но пък гледайте да получите това което желаете.
• Не губете търпение, не избухвайте и не се дръжте грубо.
• Оставяйте бакшиши или се отблагодарявайте на човека, който ви обслужва. Това е в сило особено ако сте редовен клиент или пък ще станете такъв.
Добрите маниери ще ви помогнат не само за доброто обслужване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.