Как да напишете прост бизнес план

бизнес план

За да изготвите такъв бизнес план не винаги е нужно да се обърнете към експерти, които ще ви вземат много пари за това. Ако стартирате малък бизнес, може да си го направите и сами.
Ето няколко стъпки, които може да спалзвате при изготвяне на бизнес план:
• Кратка визитка на вашия бизнес – започнете оформянето на документа с кратко представящо на бизнеса ви. То може да включва: име по регистрация и адрес, контакт и детайли като адрес на офиса, телефони за контакт, e-mail, интернет сайт и т.н.
• Следващото, което е добре да включите във вашия бизнес план е маркетингов план. Този план трябва да набележи целите пред вашия бизнес, стратегии за развитие и постигане на целите. Също така е добре да включва конкурентен анализ, както и целевия пазар и таргет група, които искате да покриете.
• План за управление или management план – изгответе си в тази част план как ще управлявате ресурсите, включителни и човешки такива, с които в момента разполагате. Планирайте тук какво още ще ви трябва като ресурси за да постигнете набелязаните в горната точка цели.
• Финансов план – важна част от всеки бизнес план е си направите сметка как ще постигнете целите си. Изготвянето на финансов план ви дава картина за ефективността на вашия бизнес, както и ще ви помогне да оптимизирате разходите си.
• План – график – в тази част от бизнес плана трябва да си направите график кое кога се случва като време. Това е важно за да може да се вместите и в планираните ресурси, както и да не изоставате от график и нещата да се случват навреме.
• Преглед на плана – след като изготвите горните неща направете пълен преглед и анализ на плана. Той трябва да е изчистен максимално от грешки и да е възможно най-точен, за да е успешен бизнеса ви.
Ако всичко е наред, може да действате. Не забравяйте периодично да актуализирате плана и да се водите по него.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.