Какво е брандинг?

Брандингът е важна част от всеки бизнес успех. Ако искате да направите кариера и да сте добър бизнесмен е добре да разбирате как брандирането работи.
Брандът или марката е това, по което потребителят ще разпознае производителя или търговеца. Изграждането на марка не е лесно и отнема много време и пари. Марката трябва да се защитава и да се работи за качеството зад тази марка, за да може да се утвърждава сред клиентите.
Нужни са няколко фокуса за изграждане на марка / бранд:
• Публика на вашата марка – определете към кое ще е насочен бранда и работете по спечелване на желаната аудитория с необходимите маркетингови / рекламни средства.
• Географско позициониране – определете пазарите на които желаете да наложите марката
• Политика за продаване – изградете си политика на продаване, която би могла да спомогне продажбите и налагането на вашата марка
• Комуникация – реклама и други маркетингови активности спомагат за налагане на вашата марка
• Изчистете продукта, който искате да наложите откъм име, послания. Направете го качествен и желан от потребителите, които са го пробвали.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.