Цена винетки 2014

цени на винетки

Винетният стикер или познат още като винетка е задължително да бъде залепен на предното стъкло на автомобил при движения извън населено място и по пътища обозначени, че изискват такъв винетен стикер.
Според Наредба за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок, Обн., ДВ, бр. 24 от 23 март 2004 г., в сила от 1 април 2004 г., собственикът или ползвателят на пътно превозно средство има право да ползва републиканските пътища на Република България, като преминава по тях или по техни участъци с пътното превозно средство само когато е заплатена винетна такса за съответния период и на пътното превозно средство е поставена валидна винетка.

Цените за лек автомобил за 2014 са както следва:
– цена на седмична винетка – 10 лева
– цена на месечната винетка – 25 лв.
– цена на годишна винетка – 67 лв.

Цената за тежкотоварни превозни средства е:
– 75 лв. за седмичната винетка за тежкотоварните превозни средства с две и повече оси, специализираните строителни машини, автокрановете, специалните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари, които са с екологична категория „ЕВРО 0, I и II.
– Цената на месечната винетка е 215 лв.
– цена на годишана винетка – 1300 лв.

Цена на винетки за автобуси с над 8 места и за товарните автомобили с две оси и с екологична категория „ЕВРО 0, I и II”:
– седмична – 43 лева
– месечна винетка – 117 лева
– годишна винетка – 681 лева

Дневна винетка за всички видове тежкотоварни превозни средства, независимо от екологичната категория, е 13 лв.

Според Чл. 19. (1) на по-горе цитираната наредба, ползването на републиканските пътища на Република България или на техни участъци от пътно превозно средство, което не е снабдено с валидна винетка, е административно нарушение и се санкционира по реда на чл. 179, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.

Към момента на писане на този текст глобата за лек автомобил, който няма залепена винетка или има така с изтекъл срок или невалидна е 100 лева, но има предложение да се вдигне глобата до 300 лева. За актуална информация, относно това какви са глобите от каране без винетка, може да проверите в чл. 179, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.

Винетните стикери за 2014 година, ще бъдат разпространени в клоновете на Български пощи от 17 декември 2013, а след това вероятно ще бъдат заредени и продавани в бензиностанциите, както беше и предни години.

В приложеното клипче, може да видите как са изглеждали винетките през 2012 година.

Всяка година има изменение на визията. Предстои да разберем и каква ще визията на винетните стикери за 2014 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.